Samen sterk

Het teamsucces is afhankelijk van de inbreng van een ieder en de onderlinge vaardigheid om samen naar het doel te werken.

MonadCompany biedt ondersteuning in de ontwikkeling van zowel effectiviteit van het individu als ook de vaardigheid van het team.
Door middel van een aantal interventies wordt het ontwikkelingsproces, zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Daarna komt het ontwikkelproces op gang. Wij werken met instrumenten waarmee de cruciale aspecten van de effectiviteit van het team inzichtelijk gemaakt worden.
Wat vindt het team zelf van de samenwerking? Wat speelt er onder water? Op de meer rationele en bewuste laag werken we met de methodiek van Lencioni. Deze aanpak geeft het inzicht in een vijftal verbeterinspanningen, waar prioriteit aan gegeven kan worden.
Op de onbewustere laag werken we met een aantal unieke, zelf ontwikkelde, instrumenten.
Door met deze twee lagen aan de slag te gaan zijn vernieuwende inzichten gegarandeert.

Voorkeurstijlen

Een mooie introductie in teamwork, vanuit welke invalshoek benadert het team de problematiek van alledag? De perspectieven van teamleden en die van het team komen boven water. Individuele voorkeuren en blinde vlekken van team en teamleden worden zichtbaar.

Kansen & Restricities

Zitten de restricities van het team in de creativiteit, ondernemerschap, alertheid, volharding of focus?
Dit geeft inzicht in de fase van ontwikkeling van het team. Welke kansen geeft dat voor verbetering?

Teamwaarden

Het ontdekken welke waarden een team samenbindt maakt helder wat het team beweegt.
Door het bewustmaken van deze gemeenschappelijkheid ontwikkelt het team een eigen taal en stijl die de samenhang versterkt.