Wat mensen beweegt

Iedere organisatie, ieder team, ieder mens heeft het potentieel om iets unieks te doen, een talent te realiseren. Een bijdrage die belangrijk is, energie en betekenis geeft. Jouw talent inzetten verbetert de situatie op je werk en in je omgeving.

Dit vermogen om talent te realiseren is soms sterk geremd of onzichtbaar wanneer we zijn gevangen door stress, frustratie, gelatenheid, teneergeslagenheid of het gevoel van onveiligheid.
De strijd tussen talent en belemmering. Deze tegenstrijdig krachten kennen we als angst en moed. Vanuit het evolutionair overlevingsmechanisme zitten deze gebragspatronen ingebakken. Het ontketenen van deze patronen verhoogt onze effectiviteit. Dat kan door het aanleren van Moed-gebaseerd gedrag.

"MonadCompany heeft Expro in de afgelopen tijd begeleid in een verandertraject. De doelstelling was om te groeien als managementteam en ook de bedrijfsresultaten te verbeteren. Het traject had drie fasen: Eerst individueel, daarna als team en vervolgens zijn we met de strategie aan de slag gegaan. Terugkijkend zijn we in dit avontuur beter onze talenten gaan inzetten, werken we meer samen en zijn lastige zaken beter bespreekbaar dan voorheen. Ook is er meer teamfocus op de te behalen resultaten. Het was een intensief traject, ondanks alle tijd en aandacht die daarnaar uitging hebben we een heel mooi resultaat behaald in 2018. Ten opzichte van voorgaande jaren is het resultaat ruim 30% gestegen."
Joost Le Loux, directeur Expro


Talent

Een talentontwikkeltraject bij MonadCompany leert jou je talent in de realiteit te brengen.
Door het bewustworden van je Angst & Moed patronen en het in de praktijk brengen door praktijkgerichte begeleiding verhoog je jouw effectiviteit.

Team

In een teamontwikkelingstraject leert het team de onderlinge talenten beter te benutten, helder te communiceren (juist over lastige zaken), de focus to houden op het teamresultaat door elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden. MonadCompany heeft unieke tools en workshops ontwikkeld om dit samenspel te begeleiden en verbeteren.

Strategie

Strategie is de richting waarin de organisatie beweegt. Het toont de mate van flexibiliteit van een organisatie om in te spelen op veranderingen. Terwijl het trouw blijft aan de eigen kernwaarden.
Verhelder en verbeter de strategie van jouw organisatie op een eenvoudige en impactvolle manier. .